Må Bra gruppen

Samtalsgrupp under ledning av Anita Wernersson. För ökat välbefinnande ses vi en gång i månaden i Studiefrämjandets lokaler Bäckgatan 32.