Kontakt / Om Oss

Följ oss på Facebook

Ordförande
Heinz Martini
073 – 932 68 62
[email protected]

Vice ordförande
Mona Hällqvist
070-950 60 12
[email protected]

Kassör
Birgitta Ehmke
070 – 228 37 71
[email protected]

Sekreterare
Margaretha Antonsson
072 – 501 23 21
[email protected]

Studieorganistör
Niclas Åkesson
073-390 53 71
[email protected]

Ledamot och biträdande kassör
Siw Sjödin
070 – 132 15 02
[email protected]

Ledamot
Hilde Kindblad Nilsson
070-228 10 94
[email protected]

Suppleant
Karin Björnör
073-626 52 13
[email protected]

Reumatikerföreningen Varberg startades 1975. Syftet med föreningen är att öka kunskapen om de reumatiska sjukdomarna och bidra till att människor med dessa sjukdomar får ett bra liv.  Detta gör vi genom att träffas under trevliga former, lyssna på föreläsningar, delta i hälsofrämjande aktiviteter som vattengympa, boule mm, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans.
Vi träffas oftast i Studiefrämjandets lokaler på Bäckgatan 32, men det händer också att vi förlägger en aktivitet till en annan lokal. Vårt aktuella program kan du se i kalendern.