Var? På Stenåsavägen 5: Tisdagar kl. 09.15 och onsdagar kl. 09.15

Kostnad? 50 kr per tillfälle eller medlemsavgift 200 kr/år

Anmälan och information, Margaretha A. 0725-01 23 21